Bản dịch Bộ Luật Dân Sự Pháp 2018

Bản dịch Bộ Luật Dân Sự Pháp 2018 này là bản dịch không chính thức từ tiếng Pháp sang tiếng Việt; do đó, mặc dù Đại sứ quán Pháp đã cung cấp phương tiện vật chất để thực hiện bản dịch, Đại sứ quán Pháp không chịu trách nhiệm khi sai sót.
Tài liệu được chia sẻ nhằm mục đích nghiên cứu, học tập và công tác.

DOWNLOAD

Một số nội dung chính trong bài Bản dịch Bộ Luật Dân Sự Pháp 2018

Tài liệu này được dịch từ bản tiếng Pháp của Bộ luật Dân sự có hiệu lực tại thời điểm 2018 trên trang web của Lesgifrane là một công cụ chính thức của dịch vụ công ở Pháp cho phép truyền tải Pháp luật và truy cập tự do, miễn phí tất cả những văn bản luật chính của Pháp. Việc truyền tải bản dịch này chỉ được phép dùng cho mục đích tra cứu, thông tin và sử dụng cá nhân và không được sử dụng vì mục đích thương mại trong bất cứ trường hợp nào.