Những loại xe nào được tự động giãn đăng kiểm?

Theo quy định tại Thông tư 08/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Những xe có điều kiện như sau sẽ được tự động giãn đăng kiểm:

  • Ô tô chở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải (có thời gian sản xuất đến 07 năm và thời gian sản xuất từ 13 năm đến 20 năm) có giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đã được cấp trước ngày 22/3/2023 và có hiệu lực đến trước ngày 01/7/2024 thì được tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn tính theo chu kỳ quy định tại Phụ lục V của Thông tư 08/2023/TT-BGTVT.

Lưu ý: Quy định này không áp dụng cho các trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định hết hiệu lực trước ngày Thông tư 08/2023/TT-BGTVT có hiệu lực (tức ngày 03/6/2023).

Như vậy, các xe ô tô chở người đến 9 chỗ kinh doanh vận tải như xe taxi, xe chạy dịch vụ taxi công nghệ (Grab, GSM…) sẽ không được tự động gia hạn đăng kiểm. Bên cạnh đó, ô tô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải nhưng Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định hết hiệu lực trước ngày Thông tư 08/2023 có hiệu lực cũng không được tự động gia hạn đăng kiểm. Do đó, các phương tiện có hạn kiểm định trước ngày 3.6 vẫn phải đến các trung tâm đăng kiểm kiểm định xe để được cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định. Ước tính, sẽ có 155.592 phương tiện nằm trong diện này.

Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định của xe ô tô được tự động gia hạn đăng kiểm được Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BGTVT (bản điện tử được ký số bởi Cục Đăng kiểm Việt Nam và có mã QR-Code kết nối tới Trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam).

Để có thể tự động gia hạn đăng kiểm, chủ xe có thể làm theo các bước qua bài viết: Hướng dẫn gia hạn đăng kiểm tự động cho ô tô